Regulamin

Regulamin serwisu SkyPixel.pl

Dla kupujących:

 1.  Podane na stronie ceny, są cenami netto i zostanie do nich doliczony podatek VAT w wysokości 23%
 2.  Na wszystkie materiały zawarte w portalu, kupujący otrzymuje fakturę VAT
 3. Film może zostać udostępniony tylko po wpłacie całości kwoty na konto SkyPixel.pl

 

Dla twórców / wykonawców:

 1.  Osoba wystawiająca swój film do sprzedaży nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.
 2. Wynagrodzenie dla osób wystawiających swoje ujęcia będzie wypłacone niezwłocznie po sprzedaży ujęcia.
 3.  Ewentualny podkład muzyczny zostanie wyciszony.
 4. Zalecana długość przesłanego ujęcia nie powinna przekraczać 30 sekund.
 5. Ujęcia powyżej 1 minuty zostaną podzielone na krótsze ujęcia przez SkyPixel.pl.
 6.   Zamieszczone w portalu zdjęcia / filmy nie mogą zawierać loga wykonawcy.
 7.  Zdjęcia / filmy zostaną opatrzone znakiem wodnym lub logo SkyPixel.pl aby utrudnić nielegalne pobrania filmów.
 8.  Oryginały filmów są przechowywane w bazie danych SkyPixel.pl i mogą być udostępnione jedynie po opłaceniu licencji przez kupującego.
 9. Wykonawca może w dowolnej chwili poprosić o usunięcie jego filmu z bazy SkyPixel.pl
 10.  Rozliczenia z autorami prac odbywają się na koniec miesiąca.
 11. Twórca filmu gwarantuje, że przesłany film jest jego autorstwa lub posiada prawa do jego dysponowania
 12. Twórca filmu nie musi posiadać zarejestrowanej działalności gospodarczej, z takimi osobami zostanie podpisana umowa o dzieło w przypadku sprzedaży prac.
 13.  Portal SkyPixel.pl pobierze następującą prowizję od sprzedaży:
 • 50% dla ujęć w cenie do 100 zł
 • 40% dla ujęć w cenie 101 – 500 zł
 • 30 % dla ujęć w cenie 501 – 1000 zł
 • 20% dla ujęć w cenie powyżej 1000 zł